RSS d'elDebat.cat
elDebat.cat
23/09/2012 21:50
La majoria de facultatius no en saben res
Sin título
Al·lucinant ajut econòmic dels metges a Boi Ruiz
Alfons Quintà
Dimarts tindrà efecte l’obertura de pliques de la contractació “coordinada i conjunta” per la Generalitat i els Col·legis de Metges de Catalunya de les pòlisses de responsabilitats civils i patrimonials dels seus metges a sou i exercint la medicina en els seus centres, així com la mediació de l’assegurança del Servei Català de Salut. El valor estimat de la licitació és de 210 milions d’ euros, és a dir 34.860 milions de pessetes, afirma l’article sisè del plec de condicions particulars.

Segons els plecs de prescripcions de la citada assegurança per als sis darrers mesos del 2012 i pel 2013, els metges, majoritàriament assalariats, que treballen a l’Institut Català de Salut (ICS) en el centres privats concertats i consorcis o centres de primària de diverses formes organitzatives, assumeixen molt majoritàriament (i la Generalitat, minoritàriament) el cost de l’assegurança sanitària de la sanitat en l’ICS i en els centres concertats on presten els seus serveis.

Els metges fan un espectacular avançament del pagament de les primes de responsabilitat civil, essencialment per possible negligència mèdica. Sense que la gran majoria d’ells en sigui conscient, els metges de la pública i de la concertada financen, amb la seva pròpia butxaca, una Generalitat que els hi ha retallat sous i compensacions econòmiques fins a un trenta per cent del sou net, ha deixat de contractar personal interí i, en definitiva, ha destrossat la sanitat púbica catalana.

Els banyuts haurem de pagar el beure
En síntesi, “els banyuts haurem de pagar el beure”, ha manifestat a aquest diari un membre de l’assemblea de compromissaris del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), el qual va ser informat d’aquest problema per qui això escriu, durant les setmanes que he estat treballant en l’elaboració d’aquest article. La majoria de metges desconeixen el que aquí s’intentarà exposar, atès que és d’una gran complexitat. Hi ha tanta complexitat com serà per a la butxaca dels metges.

En canvi, la Generalitat en resultarà molt beneficiada, perquè en aquest període –els darrers sis mesos del 2012 i el 2013– d’inqüestionable crisi, els metges li permetran un altre espectacular estalvi.

S’afegirà al que la Generalitat ja ha aconseguit amb les retallades de sous, prestacions i serveis. Uns metges massacrats per Boi Ruiz, als quals els hi ha dit de tot, el finançaran perquè li cal, a causa de ser ell mateix un mal gestor. Ruiz ha convertit una sanitat “bona i barata” –expressió del Pla de Salut 2011-2015, presentat el novembre del 2011 per Artur Mas a Sitges– en una altra en què, com deia una històrica pancarta, “Les retallades maten”. Un cop assabentats els metges, es poden preguntar si s’ha d’ajudar a finançar a Ruiz, per part de les seves víctimes predilectes, els metges honestos.

Numeros concrets i aixecada de camisa
Els números concrets del que sembla ser una aixecada de camisa són espectaculars. En el període citat del 2012, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), és a dir els metges, mitjançant les seves quotes trimestrals de col·legiació, pagaran per la seva assegurança un total de 29.230.149 euros, és a dir la ingent quantitat de 4.852.204.734 pessetes, o sigui prop de cinc mil milions de pessetes.

En canvi, per aquell mateix període, la Generalitat pagarà una mica més de sis milions d’ euros. Exactament, 6.300.400 euros, equivalent a 1.045.866.400 pessetes, és a dir 4,6 vegades menys.

Els centres pagaran només el preu de deu cafès
Si la comparació es fa només respecte al corresponent al 2012 la diferència encara és més grotesca. En aquest any, els metges hauran de pagar 12.455.368 euros, és a dir 2.067.591.088 pessetes. En canvi, la Generalitat (en concret, la suma dels 72 centres de la concertada i els vuit hospitals de l’ICS) hauran de pagar el pintoresc total de 1.000 euros, o sigui 166.000 pessetes, és a dir 12,5 euros per centre. Cada centre pagarà el preu d’uns deu cafès en un bar normal. La seva prima dels sis mesos del 2012 resulta ser grotesca, testimonial. És un any en què la crisi està acreditada i és immensa, mentre potser en el futur ho serà menys. En tot cas, és el que diu la Generalitat, Segons el mentider Ruiz, la independència implicarà una sanitat fabulosa.

La cosa canvia en l’any 2014, quan l’anualitat dels centres (l’ ICS i la Xarxa Hospitalària d’Ús Públic, XHUP) passa a ser de 16 milions d’euros (xifra rodona) i la dels metges, d’una mica més de sis milions. La diferència continua incrementant-se per als centres i disminuint per als metges. Al final del 2017, els primers hauran pagat en total prop de 65 milions d’euros, i els segons, uns 38,6 milions. Aquest és un repartiment típic del model establert només a Catalunya. Un model al qual li cal un debat obert, no pas la continuïtat de l’opacitat d’Aubia.

Per tant, el gran problema rau en els dos primers anys, exactament els sis mesos del 2012 i tot el 2013 en què és obvi que els metges –ja víctimes de Boi Ruiz– accepten (si bé la majoria se n’assabentaran ara, amb aquest article) que Ruiz pugui dur a terme, segons va confessar la setmana passada, en una reunió a alt nivell a l’ICS que no ha transcendit, una altra retallada del pressupost de Salut del vint per cent. De fet, els metges, molts i molts ignorant-ho, li fan de banc, però sense cobrar interessos.

Ara bé, no està clar com, ni si, aquest desig de Ruiz el podrà dur a terme. En efecte, podem estar en la vigília d’unes eleccions anticipades. Per tant, de moltes incerteses, inclosa la pròrroga del pressupost del 2012. Si, com és possible, sortís d’unes eleccions una coalició –electoral o de govern– de CiU amb ERC, costa d’imaginar que aquest partit pogués assumir el maximalisme retallador de Mas i Ruiz. Amb ironia, malgrat la gravetat i seriositat del tema, si ho fes, ERC hauria de passar a dir-se URC: “Ultradreta Retalladora de Catalunya”. Dos altres temes sanitaris clau són la voluntat de privatitzar l’Hospital Clínic de Barcelona i la tercera llei de l’ICS, potser la del seu enterrament.

Dades i procediment
Totes les dades exposades són oficials, obtingudes sobretot dels dos plecs relatius al procés de contractació. Hi ha altres plecs de prescripcions, de prescripcions tècniques i de prescripcions particulars, totalitzant moltes desenes de pàgines.

No hi ha cap dubte que el gran personatge de tot el tema és Jaume Aubia, figura paradigmàtica des de fa decennis de l’anomenada “CDC dels negocis”, responsable de l’àrea econòmica del COMB, però, de fet, el seu màxim dirigent, a causa de la incapacitat o falta de voluntat del seu president, Miquel Vilardell.

Aubia sempre ha portat molt personalment el tema de les assegurances. Ara hauria fet un immens favor a una Generalitat que fa seu l’adagi “qui dies passa anys empeny”. En efecte, per als sis darrers mesos del 2012 i per al 2013 pagarà quantitats insignificants. Quant al que hagi de fer més tard, pot semblar-li que serà dintre de segles, o bé amb una Catalunya on CiU controli el poder judicial, en la qual ves a saber si Aubia podria ser un intocable.

Un antic treballador del COMB, Enric Vilella, va presentar una denuncia formal imputant el COMB haver pagat 600.000 euros en assessorament al bufet Miquel Roca Junyent, vell amic d’Aubia. El COMB i la singular societat mercantil Roca Junyent Family Group participaren conjuntament en una societat de capital risc (Ingenia Capital) que va promoure motos de trial i pistoles làser perquè hi juguin els nens.

Significativament, a mitjans del 2014 està previst que hi hagi eleccions al COMB. Llavors la candidatura continuista podrà argumentar que fins al 2017 el COMB haurà de pagar menors primes d’assegurança i haurà cobrat molts diners per la corredoria. En efecte, insòlitament, en un any i mig la seva corredoria col·legial, controlada del tot per Aubia, haurà cobrat pels serveis de l’assegurança més dels dos terços del total.

Disposant de diners, Aubia podrà jugar amb un fals cofoisme i amb una gran opacitat. Sempre ho ha fet. El COMB és un ens professional molt tentacular, atès que fa de tot, en particular en l’àmbit financer, com he exposat en anteriors articles aquest diari.

El que deixa bocabadat és com els metges poden ignorar que tot aquell conglomerat està ple d’operacions fallides. Una de sonada fou un pàrquing innecessari, on va aparèixer explícitament el propi Aubia en condició de membre del consell d’administració de l’empresa llavors constructora.

Aubia ha fet creure que és un mag de les finances, quan això no és així. El seu secret és fer pagar, com si res, als col•legiats. Després fa creure que el mèrit és només seu. L’assegurança és un cas extrem. Ara fa avançar, als metges, diners a la Generalitat –una Generalitat infame en sanitat–, i en uns anys d’immensa crisi. Si Aubia es cregués el que diu el seu cap (Artur Mas) en el sentit que dintre de ben poc serem independents i rics, hauria jugat a endarrerir els pagaments; mentre Ruiz ha aconseguit retardar els seus pagaments, Homs explicaria un món mèdic col·legial català on fa decennis que Aubia porta la veu cantant.

El tema clau de la corredoria
Entre els documents que tinc a les mans hi ha el plec de prescripcions tècniques de la contractació dels serveis de mediació de CatSalut (és a dir, el Servei Català de Salut, o sigui la pròpia Generalitat). S’obriran les pliques i serà el que serà, que cantava Doris Day. La corredoria dels col·legis ja està predeterminada, res de contractació pública. Apa noi, que així serem un Estat. Potser bananer, però Estat. Li correspondrà, respecte a tots els col•legis, a Medicorasse.

Respecte a la part de la Generalitat, ningú s’estranyaria que fos escollida “Confide, corredoria d’assegurances i reassegurances”, que fa aquesta funció des de fa vint anys. Tingué com a president fundacional Higini Raventós Negra, vell militant de CDC, amic personal de Jordi Pujol i persona que possiblement i justificadament ha de conèixer els problemes de finançament del seu partit. Percebrà, segons expressa un plec de licitació, 1.423.000 euros, és a dir 236,2 milions de pessetes, o sigui, molt més que la corredoria del Col·legi.

Tanmateix hi ha més singularitats. Resulta que Confide, o la corredoria adjudicatària de la Generalitat que surt del procés de contractació, per obrar com a corredoria de les entitats sanitàries (és a dir, de la Generalitat), cobrarà pels sis darrers mesos del 2012 la quantitat de 177.875 euros, és a dir 29.527250 pessetes, mentre que, per aquell període, les entitats de la Generalitat pagaran, en total, com a prima, mil euros. És a dir els diners d’aquell pagament de la corredoria de la Generalitat sortiran, en el període més inicial, no pas de la Generalitat, sinó dels col•legis. De fet, essencialment del COMB, amb un nombre d’assegurats que representa entre el 85 i el 90 per cent del total aportat pels col·legis catalans

Qui hi guanyarà espectacularment serà, ai las, la corredoria del COMB, situada, ves per on, en l’àrea economicofinancera i també bancària (al COMB, tres bancs) que domina de cap a peus el convergent de primera fila Jaume Aubia. Un domini que insòlitament institucionalitzà la junta, presidida per l’incompetent Vilardell, en cedir plens poders a Aubia per funcionar molt al marge de la junta directiva.

Aquesta corredoria, de nom oficial “Medicorasse, corredoria del Col·legi de Metges de Barcelona, S.A” és un element clau del poder econòmic i, per descomptat, polític de Jaume Aubia.

Segons el plec tercer del plec de condicions particulars, resulta que Medicorasse cobrarà de la companyia adjudicatària de l’assegurança “el deu per cent de la prima de l’assegurança” . Per tant, Medicorasse haurà de cobrar i cobrarà prop de quatre milions d’euros. Exactament 3.862.270 d’euros, o sigui, més de 641 milions de pessetes, exactament 641.136. 820 pessetes. Curiosament, qui avança aquestes grans quanties, el 2012 i el 2013, són els propis metges. És a dir els metges del COMB i dels altres col·legis catalans paguen la Medicorasse del propi COMB ( ‘de jure’) o d’Aubia ( ‘de facto’), i ho fan abans de les eleccions col·legials.

Què podrà fer en el COMB Aubia amb aquests diners que, com els més de 38 milions d’euros ja esmentats, hauran sortit de les butxaques dels 24.933 metges dels col•legis catalans? Hi ha molt per repartir i segurament es farà. Però les dades dels acords entre col•legis no estan en els documents que tinc a les mans. Ja procuraré tenir-los i parlar-ne, així com recordar un complex conflicte que hi hagué, i ha acabat, amb el Col·legi de Metges de Girona. Hi ha molt de diners en joc perquè no, diguem-ne angelicalment, sorgeixin diverses visions. Com hi ha la ben acreditada voluntat de control social per part de l’actual Generalitat.

Medicorasse rebrà, abans de les eleccions col·legials del 2014, una quantitat immensa, cosa molt bona en relació a uns comicis col·legials, a celebrar aquell any. Es dirà que tot ve de la bona gestió d’Aubia. Cal tenir fe per creure-s’ho. Els col·legiats ho hauran pagat amb la seva pròpia butxaca i, molts d’ells, estan als llimbs, almenys fins ara.

Impopular opac i cap suprem
Aubia mai no encapçalarà cap candidatura al COMB. Seria massacrat. Tampoc Josep Prat va aspirar mai a ser alcalde de Reus, on manà amb alcaldes socialistes –el socialista Josep Abelló el portà a la sanitat– i convergents. I potser més que n’hi hagués hagut. Ara Aubia mana, mana i mana amb un president que bufa núvols i vota PSC, que insòlitament el recolza.

Per tant, des de la seva opacitat, Aubia afavorirà que el no-res Vilardell sigui substituït per Jaume Padrós (de CDC des de fa segles) o Josep Arimany (d’ UDC). Els francesos diuen irònicament “barret blanc o blanc barret”. Però de la mateixa manera que, sense Prat, Innova i l’ICS no poden ser gestionades tan malignament com abans, un COMB sense Aubia no podria tornar a ser el que és amb ell. Molts metges ho saben i callen. Com diria Freud, fugen de la realitat. Farien bé de reflexionar sobre els milers d’euros que hauran de treure de la seva butxaca, per una assegurança que, a més, és voluntària i, en tot cas, hauria de ser debatuda específicament i detalladament. Aquest diari digital té molts temes per explicar i intentarà fer-ho. Entre d’altres, queden infinitat de qüestions pendents respecte al COMB, inclosa la pròpia assegurança de responsabilitat i el “run-off” que la precedí. En vaig escriure.

Ara tenen la paraula els col·legiats. Resulta incomprensible que els seus col·legis, tots els col·legis catalans, però amb preeminència política del COMB, se sumin a un joc entre autèntics amics, Ruiz i Aubia, units o còmplices, en el desastre sanitari que patim. Els debats identitaris poden ser el que siguin. Però intentar salvar una casa de tots –la sanitat d’abans– és de la màxima urgència. Si es vol i es té una mica de coratge es poden assolir resultats dignes. Abans de res, cal identificar els temes i les persones.
Imprimeix Enviar a un amic
La TafaneraMenéamedel.ico.usChuzaFacebookIndependènciaCatosferaTwitter
65Veure i / o afegir comentaris
AUBIA I LLUCH:Aubia calla és el seu sistema fer com si no existís. Però... No col.legiar bis:La junta del COMB seguéis callan u al col.liats la RC...
AUBIA I LLUCH
01 00:18:01/10/2012
Aubia calla és el seu sistema fer com si no existís. Però el seu més proper servidos Albert Lluch ha parlat a Diario Médico.HA CONFIRMAT DEL TOT EL QUE HA ESCRIT ALFONS QUINTÀ i ha usat arguments que tornen a demostrar que ens prenen per dismuits psiquics. No hi ha dret, ni modos ni vergonya. Hem de treure'ls a tots, inclòs l'inutil de Vilardell. Ja no pot fer de bo de la pel·lícula sense que sigui vist com cinisme. NETEJA A FONS DEL COMB, PER LA NOSTRA DIGNITAT COM A SER HUMANS.
No col.legiar bis
30 20:21:10/09/2012
La junta del COMB seguéis callan u al col.liats la RC es costa aquest any 5000euros!!!!!molt mes cara que any passat!!!!Gracies Sr. Vilardell Per. Defensar els interesos dels merges.Dimisio sense perder mes el temps.No hi ha dret.Jo no Vui pagar aquest COMB
Col·legiació NO
29 22:08:38/09/2012
Els advocats que fins i tot actuen en nim i represehtació de la Generalitat NO ha d'estat col·legiats perquè lògicament l' administració ja s'assegura i garanteix la seva condició legal de lletrats. Per què els metges que treballem a l' ICS hem d' estar col·legiats? O treiem a Aubia del COMB o ens ananem nosaltres i deixem sol a l'Aubia. Li quedarà el recurs poder fer trampes juganmt al solitari. En poit ser capaç però ja no s'enriquirà més a costa nostra ni podrà enriquir LA Vanguardia (afer de les suscripcions milionàries)ni a Miquel Roca Junyent ni a la CDC dels negocis, ni al seu amic Josep Prat. NET I PELAT: O FORA ELL O FORA NOSALTRES. S'HA D'ACABAR TENIR-NOS CAPTIUS. PUNT I FINAL
Asun Fernandez
29 18:17:07/09/2012
Europa colegiación voluntaria de médicos. Aqui no, por acuerdo entre colegios y políticos. Quiero ser europeo.
col.legiat per força
29 13:50:09/09/2012
Els directius ICS han reduit el capitol I (nostres nómines), però no el II (pagament a proveïdors). Segeixen parlant de REFORMULACIÓ DEL ICS.La junta actual de COMB CALLA PER TAN OTORGA.Villardell dimisió.Ja n´hi ha prou....
Ventafocs
28 17:41:27/09/2012
I ..... Jo hem pregunto!! Em aquests inmensss favor que ha fer la junta del COMB al Sr Boi Ruiz , que consegeixen a canvi??? Pq pagant tots nosaltres , no ells, alguna cosa molt molt grossa deuent haver tret!!! Endevinalla, endevinalla !!!!!
MODERAT
28 16:38:18/09/2012
Durant anys moderat era el nom de la pell de xai que Pujol es posava sobre les espatlles. Ara ha passat a ser un insult, com autonomista o federalista. Que GUILLEM no pateixi ell mai no ha estat ni serà mai un moderat. No s´ñe pas on el pèsim governant i l'encara pitjor ERC ens han portat. Però cal fugir, si pot ser col·lectivament sinó individualment. A mi m'agraden els xais no pas els llops depredadors.
Hal·lucinògen
28 16:33:26/09/2012
Si prengués un hal·lucinògen somniaria que Aubia s'ha instal·lat al Golf Pèrsic on ja hi té negocis. Que ningú pateixi per ell que ha fet prous diners per viure com un príncep àrab, mentre que nosaltres ens hem empobrit per una gestió que ell sap vendre com meravellosa, fent anar diners d'un forat a un altre que estarà al caure.Recordem la monstruositat de l' aparcament.Xavier Trias no té res a dir-ne. No són vells amics?
HAMLET
28 16:27:25/09/2012
Hamlet va dir que el seu problema era ser o no ser. El dels metges catalans ( no només dels barcelonins) és suportar la vergonya col·lectiva que encarna Aubia o no suportar-la. Votaria al diable per treure a Aubia, que ara domina i manipula el COMB, des de fa 30 anys, millor que un senyor feudal medieval de 80 anys el seu feude. Votaré a qui sigui per treure'l, UNITAT CONTRA AUBIA, i per tant també contra Padrós,Arimany i l'incompetent Vilardell.
I LA VANGUARDIA
28 10:06:40/09/2012
I La Vanguardia on és? fa quatre dies encara estava lloant una desastrosa SICAV creada per Aubia. JO m'he donat de baixa del diari servil d' Aubia
ARA ACCIÓ
28 10:04:07/09/2012
Ara és el moment del bon cop de falç, cal treure a Aubia (el més perillós i el pare del monstre)però també a Padrós, Arimany i l'inútil reconsagrat de Vilardell. No es mereix cap respecte.
Ventafocs
28 08:14:57/09/2012
Crec personalment que si el COMB , la seva junta, tingues un minim de decencia tindrien q dimitir tots!!! No ens han defensat mai, en aquests moments tant i tant dificils per la profesó i ara amb el tema de la responsabilitat civil encara meny, per tant jo com a metge que si tinc a dir demano la dimissio de tota la junta !!! I noves eleccions per tenir un COMB realment democratic i que DEFENSI A LA PROFESIO!!! Ja esta be !!!!
QUATRE DIES
27 23:02:07/09/2012
Recordo el primer article de Quintà parlant de Jaume Aubia. Vam veure que era veritat tot allò que ja sabiem i que no gosaven ni creure. Han passat com aquell que diu quatre dies i hem entrat en una fase en que es pot pensar en recuperar la nostra dignitat. Però la part final serà la més dura.
Retrat d' Aubia
27 22:58:35/09/2012
No sabria dir res de bo d' Aubia, excepte que és un estratega i un manipular espectacular. Ell s'ha enriquit de manera monumental mentre feia creure a molts metges que ens estava enriquint a tots nosaltres. Jo votaria a qualsevol que tregués a Aubia del COMB però caldrà molta reflerxió, molta voluntat i molts diners, que és allò que l' Aubia fet precisament des del COMB. Anims però compte. És un personatge molt perillós i em consta que està preparat a deixar el poder.
col.legiat emprenyada
27 22:29:39/09/2012
A mi el COMB actual no em representa en RES.Si pogués en col.legiaria a Girona...30 anys manan els mateixos i de mateixa manera es too much.Fem un assamblea extraordinaria i demanen explicacions.Ara és el moment.
Quintà i Assessor
27 22:19:55/09/2012
Ànims a Alfons Quintà i a ASSESSOR. Aubia és un fòssil medieval disfressat de postmodern. Ha de ser un microorganisme anaeròbic més: l'exposició a l'aire de la lliure informació l'ha de liquidar. Crec que els seus dies estan comptats, altrameht estaria avergonyit de ser metge.
metgessa del ICS
27 16:45:21/09/2012
Gràcies ASSESOR.A veure si és veritat que els membres de la junta anterior fan alguna cosa.Anims tenen i tindran molt suport.
candidatura anterior
27 16:21:28/09/2012
En relació al comentari signat per l'anterior autor"asssessor" hem de dir que els metges de la candidatura anterior ja estem treballan per demanar explicacions a la Junta i sobre tot per manifestar el nostre desacord.
ASSESSOR
27 12:06:53/09/2012
Cristina, passaria que els metges que es donguessin de baixa de l'assegurança passarian a estar coberts per l'assegurança del centre on treballin. Els que facin privada en la seva consulta particular , haurien de contractar una altra- potser més cara , llevat que ho fessin en grup, però és dificil. Pel que fa al COMB quedaria molt perjudicat economicament,ja que no ingressaria el 10% del cost de l'assegurança de cada metge que es donés de baixa. Sobre tot es perjudicaria la companyia d'assegurances que en les seves previsions de negoci haurà tingut en compta el gran volum de metges que li aporta el COMB.
ASSESSOR
27 12:00:39/09/2012
Caldria dur a terme accions concretes de denuncia d'aquesta questió, emparades pels Estatuts del COMB.Així caldria demanar una reunió extraordinària de l'Assamblea de Compromisaris, a l'ampara del que es preveu a l'article 24. "Article 24.- Reunions i convocatòries L’Assemblea de Compromissaris es convocarà ordinàriament tres vegades l’any com a mínim, i extraordinàriament a criteri de la Junta de Govern o quan ho demani un nombre no inferior a 50 delegats de l’Assemblea. L’ordre del dia serà fixat pel Ple de la Junta de Govern, a proposta del president de la Junta, de tres membres d’aquesta o de cinc delegats de l’Assemblea de Compromissaris. No es podrà fer cap votació sobre cap punt que no consti a l’ordre del dia. Es ben facil. Només caldria que els metges de la candidatura anterior representats , amb escò a l'actual Assamblea demanin la reunió extraordinària i propossin l'ordre del dia que considerin convenient.
Cristina
26 16:45:32/09/2012
Què passaria si ens canviéssim en massa els metges d'asseguradora de responsabilitat civil?
José García Perez
26 15:11:03/09/2012
Lo que dice Francesc es cierto, muy cierto y muy bien documentado, que nadie lo dude. El parasitismo de médicos que ya no lo son (porque ahora son políticos) sobre su propios colegas es lamentable. Por otra parte, siempre he lamentado el poco gremialismo de un colectivo tan importante como el médico. De no ser así, con otra actitud de los colegiados, hace tiempo que todo esto habría cambiado y los gestores viejunos del COMB serían historía. Hoy, mi COMB, toda mi vida laboral, ya no lo es, es muy ajeno a mi y no hay prestigio alguno en él.
mercé colomer
26 13:44:42/09/2012
Crec que no podem permetre que passi al COMB TOT AIXÓ A LES NOSTRES ESQUENES .GRÀCIES AQUEST ARTICLE NO PODEM MÉS QUE DEMANAR DIMISIONS.SR VILARDELL calla per tan otorga
noFrancesc
26 13:42:15/09/2012
ADEU Francesc.Semblas un Pontifex.Cap interés
Francesc
26 11:33:02/09/2012
Francesc no, si et dic que no estic a cap partit, no tens cap dret a dubtar-ho, pel demés em reafirmo amb el què he escrit, és el què penso.
pasqual gomis
26 07:49:21/09/2012
La junta del COMB no diu res preten que és oblidem de el negoci que fam amb la nostra RC.Recollim signatures JA
NURIA GOMEZ
26 07:38:28/09/2012
No sembla la Catalunya idilica que va presentar ahir Artur Mas.Segons CDC han baixat ingres de crónics....TOT esta controlat.En quin mon viu?....Als metges ens hem de posar les piles sino no tindrem veu mai més.Hem de aprofitar aquest petit moment per demanar dimisions al COMB.No potser tanta inpunitat amb les nostres quotes financian la Generatitat ICS i la consertada...Jo no vui aquest COMB.cOMVOQUEM UNA JUNTA EXTRAORDINARIA I DECIDIM...
FRANCESC no
25 21:08:03/09/2012
no sé si francesc és o no CiU però sembla un Pontífex de tot i més. La Sanitat és cosa de tots, no pas només dels metges,`però no pas dels il·luminats pontificadors des de la ignorància
RECOLLIR FIRMES
25 20:56:33/09/2012
Hem de començar a recollir les 3000 signatures. Altrament resularà que en deu anys, o més, de carrera no haurem après el més important, conquerir i xercir els nostres drets com sers humans. Mil vegades fora AUBIA, el que ja en els dos anys que va estar, cedit per CDC, a costat d' Aznar ens va fer mil maldats.Que ho heu oblidat?
Francesc
25 20:43:46/09/2012
Com que veig alguns molestos aclariré que no tinc res a veure amb CDC ni amb CiU. Dono per suposat que els metges sabran defensar els seus greuges, el què volia dir és que és una absoluta vergonya que s'hagin de retallar sous i prestacions en general, a mestres,metges, infermers i cuidadors, policies, bombers, parats, pensionistes i tots els que estan rebent la patacada que obliguen a aplicar. TOTS, no un col·lectiu determinat que es prou intel·ligent com defensar-se com cal. El mal s'ha de buscar en la seva arrel i és en la gestió de l'estat que ha fet, fa i farà llufa per tot arreu. Els qui us hi voleu quedar per què ja esteu bé, rebeu-ne les conseqüències i els que puguin faran bé de marxar o treure els fills, per què es trobaran amb el què vosaltres haureu decidit, un desert i a sobre sotmès. Per alguns, llastimosament aquest tema no toca mai.
neus abad
25 18:36:21/09/2012
Els metges seríam molt rucs si permitim més TEMPS que Cat SALUT iCS..I la concertada faci favors.......A LA JUNTA DEL COMB.Amb la quota de col.legiació obligatoria...Ja n´hi a prou.Dimisions
maria alsina
25 18:20:42/09/2012
Fora fora fora Aubia Vilardell Padros....és pot dir mes fort pero no més Clar.Demanenuna assamblea extraordinaria al Comb recollin 3000 firmes previament aixó ara despres de aquest article de Alfons Quintà.Es el moment.Anins
vilardell
25 14:17:26/09/2012
Vilardell també ha de dimitir ens ha enredat. de honest res de res. ens ha fet més val que bé
RODA DE LA FORTUNA
25 14:06:58/09/2012
URGENTÍSSIM té tota la raó. La fortuna es presehtadasobre una roda en moviment. Hem d'aprofitar l' immens escàndol provat per l' article de Quintà per convocar eleccions i fotra fora primer aAubia, però també a Padrós, Arimany i Vilardell, malgrat que hi ha diversos graus de responsabilitat. El pitjor és devlluny Aubia. Fora del tot i ràpid.
URGENTÍSSIM
25 12:19:56/09/2012
El grapat d'articles de l'admirat Alfons Quintà sobre sanitat en general i després sobre el COMB ha de ser la guspira que ens desperti. S'ha d'acabar la broma que va a la vegada contra tot el personal sanitari i contra els usuaris. Prou punyetes miraculoses d' un Estat independent (impossible segons el propi Jordi Pujol)i tractem els temes concrets com sanitat i educació. Ara Mas es vulnerable. Ataquem-lo amb la força de la veitat i del realisme. És URGENTÍSSIM.
profesional del ICS
25 07:32:51/09/2012
Recordem que és avui el concurs de pliques pel RC.Demanen la dimisio del president del Comb i fem un comunicat .És el moment.Gracies Alfons Quintà.
sanitari emprenyat
25 07:27:04/09/2012
Dimisió del Dr Villardell president del Comb.O be que tregui poders absoluts a Aubia i company...Es intolerable que els metges haguem de financiar a la Generalitat i a la concertada sempre i quan la col.legiacio sigui i és OBLIGADA.30 anys ja han estat prou per fer-se millonaris a la nostra costa.Ja n´hi ha prou.Dimisió.
AIXÍ ËS CDC
25 02:02:58/09/2012
CDC vol establir un Estat-clan, com tants n'hi ha Africa i Amèrica Llatina. No son democrates ni pensen amb cap alternança en el poder. Fa més de 30 anys que tenen el COMB com una finca de CDC i d' AUBIA, ara camuflada per un inútil de no és res, VILARDELL. Volem un pais, una societat i uns col·legis lliures, amb alternança de poder. CDC és un obstacle. Ho vol tot pels seus clans economics i politics.
metgessa de família Capse
24 21:14:40/09/2012
El que hauria de marxar i emigrar del COMB han de ser Aubia i vilardell i la colla de sempre Padrós Sellares... Vaja els que han estat i segueixen estan fa més de 30 anys- Ja n´hi prou no creie-ho.Demanen la dimisió ja de Vilardell.
mercé coromines
24 21:11:53/09/2012
En aquest país és molt més important l´independencia que el fet de estar i poder continuar estan sans.Jo també tinc por que guanyi CIU.iMAGINE-HO LES ALES QUE TINDRAN...Jo emigraré si puc...Els meus fills segur.
prou
24 20:53:59/09/2012
independentistes impresentables volen que deixem de lluitar per la salut de tots que ells han destrossat. diuen voler ser independents però no pas que estem sans.TINC MOLTA POR DE QUE cIU GUANYI LES ELECCIONS. pENSO EMVIAR ELS MEUS FILLS A fORA
FRANCESC AL·LUCINA
24 20:35:58/09/2012
El anomenat FRANCESC diu "Algú en el seu sa judici pensa que es retalla per gust". Castellanisme lèxic apart, no home, no. Precisament el Sr. Quintà ha escrit que CDC no retalla per gust, sinó per destruir la sanitat publica en benefici dels clans de poder lligats de sempre a CDC, com Feliu Sucarrats, Ramon Bagó, la família Sumarroca i pocs altres. Aquests són els que han posat a Ruiz i el que estaran atents a les necessitats de CDC per finançar la campanya electoral, com sempre han fet. I també hi ha el poder financer i polític que encarna Jaume Aubia. Si FRANCESC pregunta als que ha tenir ben a prop segur que li diran que sigui més prudent. Alguns ja fa temps que ens afaitem i Catalunya és un país petit.
Metge emprenyat
24 19:31:13/09/2012
Els metges hem de ajudar a la Generalitat pagant perquè faci negoci amb la responsabilitat civil amb la col.legiacio obligatòria???El COMB s'ha venut totalment.Jo no vui aquest COMB. Gràcies una vegada mes Sr Quinta sense vostè no tindríem cap infoacio.Hem de fer alguna cosa crec jo!!!!
Contra FRANCESC
24 18:14:30/09/2012
Està clar com actua l'aparell de propaganda i difamació de CDC. Quan algú planteja un problema urgent i de primer ordre li parlem de Rei, del PP, de Rajoy i del quer sigui per evitar que es vegi la seva monstruositat pesima gestió i el lliurament de tot el quye era pública als seuc clans economica i de poder. Ara FRANCESC ha volgut denigrar un article documentadíssim i molt cert -- sóc metge i ho vist -- amb volades de coloms i ximpleries que no tenen res a veure amb sanitat. Hem de fotre a dos impresehtables, toits dos de CDC: Jaume Aubia i Artur MAS. el demés avui no compta.
INDEPENDÈNCIA
24 17:59:00/09/2012
Fa uns anys potser hagués votat per la independència. Ara segur que No, no i no. M'han convençut els no sé -- hi ha babaus i emprenyadors pagats -- que, com els que signen LLUISA SALES i FRANCESC que impedixen tractar de problemes concrets a base de fotre-hi la independència com julivert de totes les salses. Volen amagar la seva immensa responsabilitat com clans de poder de CDC i com pèssima governmnts. Què té a veure Aubia amb el rei? Hi ha Estats farcits d' Aubia, com ho seria un manat per CDC i comunitats que no són un EStat i el podr judiciasl ja estaria actuant. Quina mala llet wque tenen les criatures malignes i confusionaries de Mas i de CDC. No se'ls ha de votar mai més i en tot votar contra el que proposin.
Manel ruiz
24 17:41:26/09/2012
Jo voto pel Dr. AUbia Com a President del COMB, que les coses quedin clares i així el President serà el que mana de veritat
chus freixas
24 17:04:08/09/2012
Al COMB fa 30 anys que manen i són els mateixos......Caldria que tot el colectiu fes un cop de cap crec jo...Ara o mai
ANGELS BETRIU
24 16:59:17/09/2012
Jo crec que s´ha de demanar la renúncia de Vilardell.Fem una comisió JA.
Manel ruiz
24 16:09:10/09/2012
Jo voto pel Dr. AUbia Com a President del COMB, que les coses quedin clares i així el President serà el que mana de veritat
Lluisa Sales
24 15:14:04/09/2012
Si les ddades que diu el Sr. Quintà son certes, cornuts i pagar el beure.S'accepten propostes de movilitzacions, amb la independencia aquestes coses les haurem d'arreglar entre nosaltres
Francesc
24 14:19:09/09/2012
Esteu posant arbres per què ningú vegi el bosc. Algú en el seu sa judici pensa que es retalla per gust? Segur que les coses es poden fer millor i més eficients però comença a cansar la cosa. On és la ruina del pais, això és important, mentre aquí es retallen coses, el rei estrena un nou helicòpter adquirit per les forces armades amb un deute fabulós 30-40MM, sabeu el què s'han embutxacat els propietaris de mines d'Asturies, sabeu el rendiments de l'AVE, la Siemens al Madrid Sevilla va declarar que ja no sabien a qui havien de subornar, que al pais només ha beneficiat a intermediaris i propietaris de terrenys que s'han expropiat, Sabeu la de funcionaris que cobren en ministeris amb funcions traspasades, sabeu que tenim un rei que diu que cobra vuit milions i en gasta 800 milions. Sabeu el què hem de pagar per Bankia pels populars i la destrossa de les caixes catalanes pels socialistes, és indecent i monstruós. Tot pertany a una mateixa i perdoneu-me l'expressió patrioteria del desastre. Aneu posant arbres i al final no sabrem de què va res, això si ens farem un fart de xerrar.
moritz
24 12:03:34/09/2012
No entenc on veu vosté el problema. Es tracta d'un concurs pùblic en que hi ha un poder adjudicador mixte. Que jo sapigui, no hi ha cap impediment per a que els components pactin com paguen el cost del contracte.Per altra banda, sembla raonable que, si la Generalitat no te diners ara, es planteji d'aquesta manera, ja que preveu que finalment pagui el que l'hi correspon, segurque amb els interessos corresponents. L'altra opció es que ens fasin als usuaris de la Sanitat una "derrama" per pagar l'assegurança dels metges. Segur que tampoc semblaria molt be. Si els metges poden fer.ho així, que ho facin, que la Geeralitat som tots, ells també.
lluis freixas
24 08:42:15/09/2012
Aquest COMB capitanejat per Aubia és pitjor que la mafia .Dr. Vilardell no potser que no sapiga tot el que esta passat faci alguna cosa pels profesionals o plegui la seva dignitat esta en joc.
angels marimon
24 08:39:35/09/2012
Amb la col.legiació Obligatoria els metges financem la Generalitat i la consertada. La junta COMB diu un dia por ti otro por mi.No és pot permetre ara que a més han retanyat el sou un 30%.I que ja molts indicis de noves baixades de sous i acomiadaments...GRÀCIES ALFONS per informar.
Metge emprenyat
24 08:27:28/09/2012
Els metges hem de ajudar a la Generalitat pagant perquè faci negoci amb la responsabilitat civil amb la col.legiacio obligatòria???El COMB s'ha venut totalment.Jo no vui aquest COMB. Gràcies una vegada mes Sr Quinta sense vostè no tindríem cap infoacio.Hem de fer alguna cosa crec jo!!!!
carlos de Mendoza
24 07:20:32/09/2012
L'article costa d'entendre en una primera lectura. Llàstima, doncs és del màxim interès. Potser podriau fer un resum clarificador separant la notícia o els fets del judicis de valor i comentaris. Gràcies.
banyuts
24 00:14:33/09/2012
l' article és estupendo i també la frase del company "banyuts i pagar el beure". Aubia: paga't el teu veure i ves a fer banyuts a altres. Fotem-lo fora el més aviat possible.
Maria
24 00:07:10/09/2012
I pregunta , pregunteta!! La justicia no investiga a tots aquest Senyors!!
Ventafocs
24 00:06:05/09/2012
Felicitar al Sr Quintà i donarli les gracies per intentar obrir-nos els ulls al metges! A veure si som capaços de dir prou! Ja esta be de tanta avaricia de diners i poder de tots aquests personatges que tant mal ens fan a la profesio!! I que tambe duna vegada actui qui hagi de fer-ho per parar aquesta Maquiavelica operació que un cop mes nomes perjudica als metges!! I es curios!! Tots callats......
honor i diners
24 00:05:28/09/2012
Mantenir a Aubia durant decenes d'anys, amb només un parentesi de dos anys que se'n va anar a madrid a treballar per Aznar es fa perde l'honor i la digbitat als metges barcelonins. Ara també diners que en tenim menys que mai. No es podenm recollir signatures demanant el cessament immediat d' Aubia?
FER RIURE
23 23:51:04/09/2012
Si aquest article el llegeix un metge francès s'haurà acabat poder anar a congressos a França. Idem si ho llegeix un anglès o un alemany. Ens hem de despertar. La broma Aubia ehs denigra a tots.
pagar per Boi Ruiz
23 23:47:57/09/2012
Crec que haurem de pagar uns cinc mil euros a l'any per la jugada que ens han muntat Aubia i Ruiz. Aubia ens ho presehtarà com u ser èxit i Vilardell dirà que el no entra en temes financers. Els metges són majors d'edat o critures? Hem de donar un cop de puny sobre la taula si no volem que ens prenguin per tontos.
METGES contra AUBIA
23 23:42:19/09/2012
El que explica Quintà no pot continuar sent veritat. Aubia fa més de trenta anys que usa el COMB pels seus negocis i per CDC. Mai ningú abans de Quintà ho havia denunciat. No hem de tenir por, malgrat quye Aubia pugui tenir molt mals arts. L'hem de treure i si el babau de Vilardell no ho fa també treure a aquest, per inútil. Va de sant però s'ajupa davant l' Aubia. Ja n'hi ha prou.Aquesta actitud acomplejada ha estat fatal pel PSC que vagi a practicar-la amb pere Navarro.
Salvador
23 23:26:51/09/2012
Ja tenen raó els de la CUP quan diuen que després de la independència o s'instaura un sistema lo mes socialista possible o seguirem anant cap la ruïna mes absoluta sinó som capaços de desempellagar-nos de tota aquesta crosta de paràsits neo lliberals principalment de CiU.
PRAT I AUBIA
23 23:22:40/09/2012
Els pitjors cap de clan de la sanitat catalana fa molts que són Josep Prat i Jaume Aubia. Felicito de tot cor al Sr. Alfons Quintà per haver-los identificat a tots dos i haver-se carregat a Prat. Ara li toca a Aubia. Es un gran perill per a tots. Ha converit el COMB en els aparell financer. Ningú que no ho vegi de prop no s'ho pot creure. No entenc com es pot ser metge i haver de prendre decisions difícils i cientifiques, amb molt de coratge no ser capaç de treure fora a un Aubia que ha converit en el COMB en una finca destinada al seu profit personal i al control polític en comptes de ser la casa de tots. Anims Sr´. Quin`tà té tot el meu agraiment amb mitja dotzena de poeriodistec mom vostò tot estaria solucinat.
Nou comentari
L'empresa es reserva el dret de no publicar els comentaris que consideri inapropiats, que contiguin insults i/o difamacions, per tal de preservar la imatge de les persones. El sistema guardarà el seu comentari junt a la seva IP (54.204.67.26)
*
*
Has de copiar, en el camp de text, els6 caràcters, del 0 al 9 i de l'A a la F

* Camps obligatoris
 
 
 

Follow Me on Pinterest

Eldebat.caton


Perfil de Twitter de Francesc Moreno, editor d'eldebat.cat
 
L'OPINIÓ MÉS LLEGIDA
CSS vàlid XHTML vàlid Gestor de continguts Creative Commons License
Portada | Política | Societat | Entrevistes | Opinió | A debat | Videos | El lector | TribunaLatina.com | Contactar | Qui som
Red Digital XXI S.L | NIF: B63898712 | Registre mercantil de Barcelona en el llibre nº 90363 diari 944 el dia 19 de Juliol del 2005 assentament 934 | CMS BabSoft
elDebat.cat